Plynové zbraně

Byl bych asi nezdvořilý, kdybych ve svých pojednáních opomenul alespoň malou zmínku o plynových zbraních, kterým airsofťáci běžně říkají jenom "plynovky". Někteří hráči tyto zbraně jednoznačně upřednostňují před zbraněmi AEG.
 
Volba plynové zbraně je obvykle lákavá pro svůj velký výkon. Takřka srovnatelného výkonu dosahují zbraně v elektrice pouze po provedení maximálního upgrade, který však zchroupne slušnou sumu peněz, za které by bylo možné zakoupit třebas nějakou další, záložní zbraň, či jiné airsoftové doplňky.
 
Plynovky se zařazují podle druhu hnacího média do dvou základních kategorií.
 
Do té první patří plynovky, kde je hnacím médiem plyn, vpravený ze zásobní lahve do tlakové nádoby, která je součástí zásobníku ve zbrani. Po vysunutí zásobníku ze zbraně se tento vždy doplňuje.
 
Druhou skupinu zastupují zbraně, kde je hnacím médiem plyn CO2 z 12g bombiček, které se do zbraně zasunují na určené místo. Po vystřílení celého obsahu plynu se bombička stává nevratným odpadem.
 
 
         Plynová Uzi na bombičky CO2 se závěrem Blow Back
 
Obecně platí, že plyn CO2 je o něco silnější než plyn z lahve, ale oproti tomu se chová k těsnícím ventilům a silikonovým dotěsňovacím kroužkům podstatně agresivněji.
 
Plynovky se v obou případech vyrábějí v krátkém i dlouhém provedení / pistole a pušky / a někdy pro umocnění výsledného vizuálního efektu i v provedení " blow back " / kluzná vracející se část závěru /.
 
 
Vynikající  plynová puška KAR98K od Tanaka Works
 
Mezi jednoznačné přednosti plynovek / zvláště potom u dlouhých zbraní / zcela určitě patří jejich síla, úsťová rychlost a dostřel. Nezanedbatelná je potom i jejich malá hlučnost / vyjma zbraní s blow back /. Nevýhodou se zde jeví pouze nestabilita výstřelu při výkyvu okolní venkovní teploty, která má značný vliv na rozpínavost plynu v tlakové nádobě. Další drobnou nevýhodou je poměrně malá kapacita zásobníku a nutnost přepravy velké plnící lahve. Tento drobný handicap však lze z větší části vyřešit přepravou v malé tlakové nádobě ve tvaru ručního granátu, která je běžně v prodeji a za opaskem nepřekáží. U plynovek je nutné počítat i s tím, že provoz těchto zbraní je o něco více finančně náročnější než u zbraní AEG.
 
Plynový Desert Eagle 50AE se závěrem Blow Back
 
Co říci závěrem? 
Při volbě správného typu zbraně by si měl každý "sofťák" uvědomit všechny aspekty, které budou ovlivňovat jeho budoucí snažení a jeho prezentaci v týmu. Jednoznačný výběr bohužel, vlastně bohudík, neexistuje a v tom je Airsoft prostě nedostižný. Představte si armádu sniperů nebo jenom samotných pistolníků.
Nejlépe je plynovky a AEG s kamarády prostě vyzkoušet a potom volit, nebo si alespoň zakoupit od každé po jednom kousku. Mějte však stále na paměti, že se vždy jedná jenom o hru, i když na akčním podkladu, a vůbec nejde o to, aby váš protivník měl obličej jako po právě prodělaných planých neštovicích.
 
 
- Eagle

Předchozí článek:
Následující článek:


Komentáře jsou uzavřeny