Tlačák versus točák

Zásobníky samozřejmě tvoří nepostradatelnou součást každé zbraně. Hráči často stojí před volbou, který ze dvou základních typů upřednostnit. Základní rozdělení zásobníků je na dvě skupiny.

První z nich zastupují tzv. "tlačáky". Střelivo se do nich plní otvorem, který záhy po zasunutí zásobníku do zbraně plní také funkci vyprazdňovací. Počet BB kuliček je v tomto případě okolo 100 - 150 ks / záleží na typu a kapacitě zásobníku /.

Druhou skupinu zastupují tzv. "točáky". Zde se střelivo plní násypným otvorem do zásobníku a podávání kuliček do hlavně se děje přes sousední vyprazdňovací otvor. Počet nasypaných BB kuliček je v tomto případě až okolo 600 ks / rovněž záleží na typu a kapacitě zásobníku /.

Rozdíly mezi oběma skupinami jsou na první pohled markantní. V případě točáku nasype dotyčný hráč skoro čtvrtinový obsah svého sáčku s BB střelivem do zásobníku a hned se zařadí do kategorie takzvaných "kropičů". Střílí na vše živé i neživé a střelivo mu dojde opravdu jenom vyjímečně. Tomuto typu hráčů potom stačí jeden aktivní zásobník zasunutý do zbraně a druhý někde v kapse svého mundůru. Tento rezervní zásobník plní spíš funkci zastrašovací.

V točáku jsou kuličky do vyprazdňovacího otvoru vtlačovány pomocí spirálovité pružiny, která se v zásobníku musí v dostatečné míře pomocí kolečka stlačit - natočit / odtud výraz točák /. Tento krok střelci neustále opakují a pružinu preventivně po sérii několika výstřelů vždy v příslušném směru dotáčí. Běda, když na to v křížové palbě zapomenou.

Celý obsah střeliva nelze nikdy u těchto zásobníků plně využít a také i zde se musí střelivo průběžně doplňovat. Malou nevýhodou točáků je potom skutečnost, že jeho zastánci při akci chrastí jako prodejní dealeři bonbonů Tic Tac a často tak předčasně odhalí svoji pozici.

 

 Zásobnk "točák" na 600 BB

 

Tlačné zásobníky nechrastí, dají se prakticky vystřílet do posledního náboje, a nemusíte myslet na neustálé aktivování pružiny. Podávání střeliva do vyprazdňovacího otvoru je zajištěné stlačenou vertikální pružinou v zásobníku, která svým odporem zajišťuje přísun střeliva přes hopovou komoru do hlavně.

Velikou a prakticky jedinou nevýhodu spatřuji v jejich malé kapacitě, která se však zase daleko víc přibližuje realitě. Hráči používající tento typ zásobníků musí zcela zapomenout na kategorii "kropič" / skuteční kropiči na ně hledí trochu pohrdavě / a dále musí počítat s tím, že se jejich tělo ozdobí nějakými těmi náhradními kousky.

Zásobník "tlačák" na 150 BB

 

Zcela ojedinělou kapitolu tvoří bubnové zásobníky do kulometů s natočením pružiny pomocí instalovaného elektromotorku a s kapacitou až 3000 BB.

 
 
Bubnový zásobník na celý pytel kuliček

 

Takže vážení airsofťáčci, volba je jenom na vás.

- Eagle

Předchozí článek:
Následující článek:


Komentáře jsou uzavřeny