Členství v klubu :

Členství v našem klubu umožníme prakticky každé osobě starší osmnácti let, která vlastní airsoftovou zbraň / libovolné značky a kvality /, a která je ochotna přistoupit na naše základní podmínky, mezi které patří zejména férová hra. Členství v našem klubu je bezplatné, případné platby za pronájmy herních prostor hradíme vždy na místě v hotovosti a stejným dílem. Náklady na dopravu do místa určení si hradí každý hráč individuelně.

Výhody členství v klubu:

Hlavní výhodou členství v klubu je to, že každý člen je průběžně informován o plánovaných akcích, které již netrpělivě čekají na své zahájení. Těchto akcí se může každý z členů klubu přednostně zúčastnit. Účast na akcích je dobrovolná a každý z účastníků před datem jejich konání svoji nominaci potvrdí nebo odmítne.

Registrace do klubu :

Každý zájemce o účast v Critical zone obdrží pořadové číslo a klubovou kartu se svým krycím jménem, které si sám vybere. Dále mu bude přidělená symbolická funkce v týmu/ např. minér, kulometčík apod. /. Z osobních údajů vyžadujeme jenom sdělení kontaktní adresy bydliště, telefonní číslo a sdělení e-mailové adresy a to zejména z důvodu možnosti operativní informovanosti.

Členství v klubu nikoho k ničemu nezavazuje a nikterak neomezuje v jeho osobních potřebách. Omezení se rovněž netýká účasti na akcích konaných jinými kluby, kde však není možné hrát pod naším názvem.

Ukončení činnosti se děje na základě svobodného rozhodnutí dosavadního člena nebo na základě rovnoprávného hlasování zakladatelů klubu. K vyloučení člena ze strany klubu může dojít pouze v případě porušení našeho dobrého jména nebo úmyslného nerespektování stanovených pravidel fair play hry. Při ukončení činnosti v klubu jsou veškeré evidence o bývalém členu vymazány a členská karta je skartována.

 

Naše klubová členská karta

 

Pozor, novinka ! Informujte své přátele !

Nečlenům našeho teamu a hráčům, kteří si chtějí Airsoft pouze jednorázově vyzkoušet, za mírný poplatek zapůjčíme zbraň / zatím pouze 1 kus / a střelivo a vezmeme je s sebou na nejbližší plánovanou akci. Celková cena na jednodenní akci, včetně dodaného střeliva, je 500,-Kč. Půjčovnu v teamu zabezpečuje Pršivoda, takže si nalistujte naší stránku s kontakty. Zapůjčení zbraně funguje pouze pro akce, na kterých je zajištěna naše účast.

Zbraň dodáváme na akci plně provozuschopnou a s nabitým akumulátorem. Jedná se o samopal AK 47 se solidními technickými parametry a příjemnou hmotností / vhodné i pro ženské pohlaví /.

Zbraň je dodána přímo na akci a po akci je vrácena do půjčovny a k provedení nezbytné údržby.

Zbraň je zapůjčena v základu, bez dalších Airsoftových doplňků / kolimátory,puškohledy apod. / a vypadá prostě takhle :


AK 47